Közpolitika

A kínai egykepolitika

Agonács Izabella

Kína a Föld legnépesebb országa, itt él a világ népességének egyötöde. Emellett a második legjelentősebb a gazdasági élet viszonylataiban, emiatt bizonyos döntései az egész világot befolyásolhatják. Ennek felismerésével rá kell jönnünk, hogy nagyon fontos lenne a nyugati politikai élet szereplői számára, hogy a kínai rendszer és kormányzás átláthatóbb legyen. Kína hagyományosan mezőgazdasági országnak mondható, ami miatt a népesség egyenlőtlen területi eloszlása meghatározó erejű. A népesség 30%-a városokban, míg 70%-a falvakban lakik. Emiatt folyamatos az urbanizáció az országon belül. Az 1970-es évektől ugrásszerűen javult az egészségügyi ellátás az országban, kiépült a védőoltások rendszere, általánossá vált a higiéniai oktatás és viszonylagosan megszűntek az éhínségek. Ez arra ösztönözte az országban élő lakosságot, hogy családalapítási folyamatokba kezdjenek ebben az újonnan kialakult viszonylagos jóléti környezetben, ami ahhoz vezetett, hogy Kínában felütötte fejét a túlnépesedéstől való félelem. Hirtelen megnőtt a gyermekszületések aránya, amiből arra következtettek, hogy ez befolyásolhatja a jelenlegi rendszer fennállásának sikerét. Az állami vezetés szükségesnek látta az egy családra jutó gyermeknemzés szabályozását a népesség túlzsúfolódásának elkerülése érdekében. A mindezek következtében bevezetett „egy pár – egy gyermek politika” egy olyan témakör, melyről még mindig nem alkottak tiszta képet a világban. Véleményem szerint azért, mert európai vagy amerikai szemlélettel közelítjük meg a kérdéskört, ám így soha nem érthetjük meg, egy számunkra teljesen idegennek tűnő kultúra döntéseit, működését. Éppen ezért, az elsőként tisztáznám az egykepolitika fogalmát, eredetét, bevezetésének okait, majd következményeit.


tanulmány letöltése pdf formátumban


<<< Vissza a tanulmányokhoz
Újdonság
Kosár
A kosár 0 terméket tartalmaz.
Kiemelt ajánlataink
Szabó István
A mérhetetlen önkormányzati vagyon
158 oldal
Ára: 2400 Ft

A helyi önkormányzatok költségvetési szektoron kívüli szervezetek útján történő feladatellátása akkor is fontos marad, ha a túlzott decentralizáció ingája most a túlzott központosítás felé tart éppen. A kismonográfia célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az önkormányzati gazdálkodás költségvetésen kívüli szegmensére, ezen belül is az önkormányzati tulajdo...

Tarrósy István - Glied Viktor - Vörös Zoltán (szerk.)
Migráció a 21. században
396 oldal
Ára: 3900 Ft

Napjainkban a migráció okozta társadalmi, gazdasági és politikai hatások kezelése jelenti az egyik legnagyobb kihívást az államok számára, legyen szó aggasztó mértékű el- és kivándorlásról, vagy a migránsokat befogadó országban időről-időre fellobbanó, együt...

Szilágyi István
Geopolitika
254 oldal
Ára: 2000 Ft

Az elmúlt évtizedekben a közéletben és a közbeszédben, a politikai elemzők és a politikusok, a gazdasági szakértők és a közgazdászok,az újságírók és a hírmagyarázók,a geográfusok és a történészek, a társadalomtudósok és a természettudományok képviselői körében a mindennapos érintkezés során divatossá vált a geopolitika szó használata.
A százé...