Közpolitika

A kínai egykepolitika

Agonács Izabella

Kína a Föld legnépesebb országa, itt él a világ népességének egyötöde. Emellett a második legjelentősebb a gazdasági élet viszonylataiban, emiatt bizonyos döntései az egész világot befolyásolhatják. Ennek felismerésével rá kell jönnünk, hogy nagyon fontos lenne a nyugati politikai élet szereplői számára, hogy a kínai rendszer és kormányzás átláthatóbb legyen. Kína hagyományosan mezőgazdasági országnak mondható, ami miatt a népesség egyenlőtlen területi eloszlása meghatározó erejű. A népesség 30%-a városokban, míg 70%-a falvakban lakik. Emiatt folyamatos az urbanizáció az országon belül. Az 1970-es évektől ugrásszerűen javult az egészségügyi ellátás az országban, kiépült a védőoltások rendszere, általánossá vált a higiéniai oktatás és viszonylagosan megszűntek az éhínségek. Ez arra ösztönözte az országban élő lakosságot, hogy családalapítási folyamatokba kezdjenek ebben az újonnan kialakult viszonylagos jóléti környezetben, ami ahhoz vezetett, hogy Kínában felütötte fejét a túlnépesedéstől való félelem. Hirtelen megnőtt a gyermekszületések aránya, amiből arra következtettek, hogy ez befolyásolhatja a jelenlegi rendszer fennállásának sikerét. Az állami vezetés szükségesnek látta az egy családra jutó gyermeknemzés szabályozását a népesség túlzsúfolódásának elkerülése érdekében. A mindezek következtében bevezetett „egy pár – egy gyermek politika” egy olyan témakör, melyről még mindig nem alkottak tiszta képet a világban. Véleményem szerint azért, mert európai vagy amerikai szemlélettel közelítjük meg a kérdéskört, ám így soha nem érthetjük meg, egy számunkra teljesen idegennek tűnő kultúra döntéseit, működését. Éppen ezért, az elsőként tisztáznám az egykepolitika fogalmát, eredetét, bevezetésének okait, majd következményeit.


tanulmány letöltése pdf formátumban


<<< Vissza a tanulmányokhoz
Újdonság
Kosár
A kosár 0 terméket tartalmaz.
Kiemelt ajánlataink
Szabó Gábor
A globális igazságosság perspektívái és határai
214 oldal
Ára: 2690 Ft

Tartozunk-e bármilyen mértékű felelősséggel egymásért a családunkon, szeretteinken, barátainkon, honfitársainkon túl? Globális szinten mindazokért, akik a bolygónkon laknak, vagy lakni fognak? Az 1970-es évektől kezdve fokozatosan vált a politikai, etikai gondolkodás megkerülhetetlen problémájává a globális igazságosság kérdése. Napjainkban szinte minden, a nemzetk...

Nagy Roland - Glied Viktor - Barkóczi Csaba
Nukleáris energia, társadalom és környezettudatosság az Atomvárosban
140 oldal
Ára: 2000 Ft

A paksi atomerőmű kapcsán 2014-ben bejelentett bővítési döntés újra a nukleáris energia felhasználására, a biztonság és finanszírozás kérdéseire irányította a hazai közvélemény figyelmét. A bővítés körülményei nyomán kialakuló politikai viták hátterében kevéssé ismert történelmi, szociológiai és gazdasági folyamatok húzódnak.

Paks, ez ...

Baranyai Nóra
Autonómiatörekvések Kelet-Közép-Európában
184 oldal
Ára: 2590 Ft

 A nyugat-európai területi autonómiák kialakulásáról, fejlődéséről és működéséről számos elemzés készül, jóval szűkebb azonban a kelet-közép-európai térség törekvéseit vizsgáló munkák köre. Jelen kötet négy, a kárpátaljai ruszin, a morvaországi, a székelyföldi, valamint a sziléziai autonómiamozgalom elemzésén keresztül összegzi a kelet-közép...